Motive Zagreba i Zadra slikala je akademska slikarica Marta Petrinjak, a u suradnji s Artikula studiom j.d.o.o. uredili smo i konačan izgled šarene Hrvatske :)